Visign headers
Dutch onEnglish on

Handelsmerken

De website van Visign is een intellectueel werkstuk beschermd door intellectueel eigendomsrecht. De site en alle elementen die het bevat (zoals merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, videoclips etc.) zijn exclusief eigendom van Visign, die als enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten daaraan verbonden. Visign verleent geen andere licenties of andere rechten dan het recht om de site te bekijken.  
De reproductie van enig document gepubliceerd op de site is uitsluitend toegestaan voor informatieve doelstellingen met een persoonlijk en privé-karakter. Elke reproductie of afbeelding, geheel of gedeeltelijk, van de site of van enig element dat deel uitmaakt van de site, met name met commerciële doeleinden, wordt uitdrukkelijk verboden.
Het instellen van hypertekstlinks naar de website van Visign is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Visign. Visign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op sites die zijn gelinkt aan haar site.